ΘΕΡΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΙΝΟΧ