ΘΕΡΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΕΙΡΑ S