Πλάστης πολυαιθυλενίου 50 x 4,8 cm

Κωδικός: * 1752841