Καυστήρας με διάμετρο κεφαλής Φ 180 - Σωλήνας 60 cm S12LONG 32KW

Κωδικός: S-12 LONG GOLIATH
Διαθεσιμότητα: 1 έως 3 ημέρες

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ ΤOΥΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

IΣΧΥΣ 32 ΚW

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ