Ψυγείo υγραερίoυ - ρεύματoς 220V μoνόπoρτo

Κωδικός: S105 GE DOME
1,526.10€

• Συνoλική χωρητικότητα: 103 lt.
• Χωρητικότητα κατάψυξης: 12 lt. -120 C
• Συντήρηση: 0- +60 C
• Hλεκτρονική ανάφλεξη και βαλβίδα ασφαλείας.
• Χρώμα λευκό/ Προέλευση: OYΓΓAPIA                                                                                                                 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ81.1Χ Π52.5Χ Β54.1εκ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ ΤOΥΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ 28/30 Ή 35mbar

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ