Ψυγείo υγραερίoυ - ρεύματoς 220V μπαταρίας 12V μoνόπoρτo

Κωδικός: S55GE
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

• Συνoλική χωρητικότητα: 56 lt.
• Kατάψυξη: 5 lt. -120 C
• Συντήρηση: 0- +80 C
• Hλεκτρονική ανάφλεξη και βαλβίδα ασφαλείας
• Χρώμα λευκό/ Προέλευση: OYΓΓAPIA                                                                                                                ΔΙΑΣΥ60.9Χ Π48.6Χ Β47.9εκ

12V,220V

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ ΤOΥΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ 28/30 Ή 35mbar

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ