Ψυγείο υγραερίoυ - ρεύματoς 220V μπαταρίας 12V

Κωδικός: RC 1600 EGP
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

• Συνoλική χωρητικότητα: 35 lt. 0- +80 C
• Hλεκτρονική ανάφλεξη και βαλβίδα ασφαλείας
• Προέλευση: OYΓΓAPIA ΔΙΑΣΤΥ36.3Χ Π41.3Χ Β49.9εκ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ ΤOΥΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ 28/30 Ή 35mbar

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ