ΦΛOΓΙΣΤΡO STK-9

Κωδικός: ΦΛOΓΙΣΤΡO ST

Λειτουργεί με φιάλη προπανίου μίας
χρήσης (ΜΤ-1). Το ακροφύσιο περιστρέφεται κατά 360ο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ