ΦΛOΓΙΣΤΡΟ Μήκος 100mm Διάμετρος καυστήρα 45mm Kατανάλωση 920gr/h

Κωδικός: ΑΧ035

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΧ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ