ΦΛOΓΙΣΤΡΟ Μήκος 90mm Διάμετρος καυστήρα 90mm Kατανάλωση 3800gr/h

Κωδικός: ΑΧ038

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΧ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ