ΦΛOΓΙΣΤΡΟ ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ Μήκος 88mm Διάμετρος καυστήρα 60mm Kατανάλωση 3500gr/h

Κωδικός: ΑΧ052

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΧ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ