ΦΛOΓΙΣΤΡΟ ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ Μήκος 101mm Διάμετρος καυστήρα 45mm Kατανάλωση 920gr/h

Κωδικός: ΑΧ041

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΧ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ