ΦΛOΓΙΣΤΡΟ ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ Μήκος 101mm Διάμετρος καυστήρα 60mm Kατανάλωση 3500gr/h

Κωδικός: ΑΧ042

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΧ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ