ΦΛOΓΙΣΤΡΟ ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ Μήκος 34mm Διάμετρος καυστήρα 30mm Kατανάλωση 300gr/h

Κωδικός: ΑΧ075

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΧ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ