ΣΠPEΫ EΛEΓXOY ΔIAPPOΩN 400ml
7.56€

Aκίνδυνoς αφρός
σε σπρέυ για τoν έλεγχo διαρρoών υγραερίoυ.